* ข้อมูลประมาณการเบื้องต้น
74.45%
       30,402,032   คน-ครั้ง
        226,418.37   ล้านบาท
ประจำเดือน มีนาคม 2567
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
1
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
4
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
2
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
3
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
8
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
5
7
6
สระแก้ว
สระบุรี
10
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
9
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
บึงกาฬ